8382_Refer_a_friend_desktop_EN 1

Deel de fun!

b'friends is de makkelijke manier om grote beloningen te ontvangen wanneer u vrienden over ons vertelt. Het is simpel! Wij maken voor u een unieke, persoonlijke link aan en u kiest waar u deze wilt delen via een aantal verschillende en toch ongecompliceerde manieren. Als een vriend (die nog geen speler is bij ons) op deze link klikt, zich aanmeldt voor onze website en een storing uitvoert, dan verdient u allebei mooie beloningen.

 • Deel uw speciale link op sociaalnetwerksites.
 • Kopieer uw persoonlijke link en gebruik deze zoals u wenst, zo kunt u deze bijvoorbeeld versturen via een instant messaging toepassing.

b'friends Algemene Voorwaarden

 1. Definities. In aanvulling op de definities die zijn aangegeven in onze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende definities van toepassing: 'U' bent de persoon die een vriend uitnodigt via de b'friends pagina; 'Uitgenodigde Vriend’ is elke persoon die van het platform hoort via de b'friends Pagina; ‘Inschrijfbonus’ is de inschrijfbonus voor de Uitgenodigde Vriend; ‘Bonusrestricties; zijn de restricties waaraan de Uitgenodigde Vriend moet voldoen om de Inschrijfbonus vrij te maken op zijn/haar account zodat deze kan worden uitbetaald (afhankelijk van het bonustype); ‘Kwalificerende Gebeurtenis’ is de gebeurtenis die de Uitgenodigde Vriend moet hebben volbracht voordat U Uw Beloning ontvangt; ‘Beloning’ is wat U ontvangt als de Uitgenodigde Vriend de Kwalificicerende Gebeurtenis heeft volbracht. De betreffende aanbieding(en) voor de Inschrijfbonus, Bonusrestricties, Kwalificerende Gebeurtenis en Beloning staan aangegeven in de “b'friends” Zo gaat het in z'n werk pagina.
 2. In aanmerking komen. U heeft het recht om deel te nemen aan het b'friends programma en Uw vrienden en/of kennissen uit te nodigen om een account te openen bij één van onze platforms. Naaste familieleden (ouders, broers, zussen, kinderen, echtgenoot, echtgenote, partner en andere familieleden met dezelfde achternaam), en personen met hetzelfde e-mailadres als U of personen die gebruik maken van dezelfde rekening (dezelfde creditcard, bankrekening, e-wallet, mobiele betaling, etc.) als U, worden NIET geaccepteerd als Uitgenodigde Vrienden. Tevens geldt voor elke Uitgenodigde Vriend dat hij/zij nog niet beschikt over een Account of dat hij/zij voorheen een Account bij Ons heeft gehad. U of Uw Uitgenodigde Vriend(en) mogen niet woonachtig zijn in een regio die gekenmerkt kan worden als Restricted Territory.
 3. Mogelijkheden tot Uitnodigen. Het b'friends programma biedt verschillende mogelijkheden om een onbeperkt aantal van Uw Vrienden uit te nodigen. Alle mogelijkheden bevatten een “persoonlijke link” (uniek per speler) waarmee de verstuurde uitnodigingen en de prestaties van Uw Uitgenodigde Vrienden bijgehouden kunnen worden. Als een Uitgenodigde Vriend gelocaliseerd wordt in een andere regio (land) dan waar U woonachtig bent dan zal de link de Uitgenodigde Vriend automatisch doorsturen naar de meest geschikte Website voor zijn/haar locatie. Dit zijn de Uitnodigingsmogelijkheden: email, hier kunt u tot vijf vrienden per keer uitnodigen door het invoeren van de voornamen en e-mailadressen van Uw Vrienden in te vullen; Exporteren van Contacten, hiermee kunt u uw Gmail, Yahoo, en MSN/Hotmail contactlijsten doorlopen en emails versturen met Uw persoonlijke link naar Uw gekozen contacten; Sharen op social media van tweets of het plaatsen van posts; Promoten door uw persoonlijke link te kopiëren en te plaatsen. Als u kiest voor een mogelijkheid per email, dan moet u er zeker van zijn dat de personen die U uitnodigt toestemming hebben gegeven dat zij Onze uitnodiging per email willen ontvangen, dat zij achttien (18) jaar of ouder zijn (of dat zij meerderjarig zijn in de jurisdictie waar zij verblijven) en niet verblijven in een regio waar de Service niet is toegestaan.
 4. Uitgenodigde vriend: handelingen voor het Ontvangen van de Inschrijfbonus. Uw Uitgenodigde Vrienden kunnen de Inschrijfbonus ontvangen op zijn/haar account, als hij/zij een inwoner van België is en onderstaande stappen in de aangegeven volgorde doorloopt:
  1. Klik op de persoonlijke link die U beschikbaar heeft gemaakt voor uw Uitgenodigde Vriend, via één van de uitnodigingswijzen, deze link zal hem/haar doorsturen naar een “landing pagina”.
  2. Op de “landing pagina” moet hij/zij keuze maken om (i) de gewenste Inschrijfbonus te bepalen wanneer meerdere Inschrijfbonussen beschikbaar zijn en de Deelnamevoorwaarden te accepteren, of (ii) de Deelnamevoorwaarden te accepteren wanneer er een enkele Inschrijfbonus beschikbaar is.
  3. In minder dan 30 dagen, moet Uw Vriend ofwel onze client-base applicatie gedownload/geïnstalleerd hebben, of zich geregistreerd hebben via onze non-downloadbare client.
  4. Na registratie voert hij/zij een eerste storting uit volgens de relevante “b'friends” programma voorwaarden op zijn/haar echt geld account.
 5. U: Voorwaarden om de Beloning te ontvangen. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden voordat U de Beloning ontvangt voor het uitnodigen van een Vriend:
  1. Uw Uitgenodigde Vriend moet de stappen 4(a) tot 4(d) volbracht hebben en een inwoner van België zijn.
  2. Uw Uitgenodigde Vriend moet de betreffende Kwalificerende Gebeurtenis volbracht hebben, zoals staat aangegeven op de 'Zo gaat het in z'n werk'“b'friends”. Tot dit moment mag hij zijn inschrijfbonus niet opgeven of deze laten verlopen.
  3. U ontvangt de Beloning die is aangeboden op het moment dat uw vriend de stappen 4(b) tot en met 4(d) heeft afgerond.
  Zelfs als u speelt met speelgeld kunt u vrienden uitnodigen, let op dat u met echt geld moet gaan spelen voordat een Uitgenodigde Vriend de Kwalificerende Gebeurtenis behaald zodat u uw beloning kunt ontvangen.
 6. Het onthullen van Accountgegevens van de Uitgenodigde Vriend. Door deelname aan het b'friends accepteert de Uitgenodigde Vriend dat u geïnformeerd wordt over de registratie als wel het behalen (of niet behalen) van de Kwalificerende Gebeurtenis.
 7. Eindbepalingen. Wanneer er verdenkingen bestaan van fraude of manipulaties, en in het geval van een overtreding van deze voorwaarden van deelname, behouden wij het recht voor om u en/of elke Uitgenodigde Vriend uit te sluiten van deelname aan het b'friends actieprogramma.

Wij behouden ons het recht voor om het b'friends op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen vooraf te annuleren of te veranderen. De Standaard Actie Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing, tenzij hierboven nadrukkelijk anders is aangegeven. Alle activiteiten worden gecontroleerd door onze Deelnamevoorwaarden.

Familieleden, vrienden en bekenden van één van onze medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan het b'friends.

Bij vragen of behoefte aan meer informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Zo gaat het in z'n werk

 •   Nodig uw vrienden uit
 •   Zij registreren zich en voeren een storting uit
 •   Zij ontvangen een inschrijfbonus
 •   U ontvangt een beloning
Ondersteuning voor b’friends

Nodig zoveel vrienden uit
als u maar wil!

Online wedden op sport wordt uitgevoerd door CKO BETTING N.V., een onderneming geregistreerd in België met ondernemingsnummer BE 0817.340.410 en met kantoor te Kursaal-Oosthelling 12, 8400 Oostende, België. Licentie nr. FA+119162.
Online casino wordt uitgevoerd door CASINO KURSAAL OOSTENDE N.V. (CKO), een onderneming geregistreerd in België met ondernemingsnummer BE 0414.052.319 en met kantoor te Kursaal-Oosthelling 12, 8400 Oostende, België. Licentie nr. A+8085.